Regulamin serwisu

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia, ustanawiając podstawowe prawa i obowiązki podczas korzystania z serwisu www.weselsi.pl

2. Katalog weselsi.pl służy wyłącznie celom informacyjnym. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone wpisy czy artykuły.

3. Osoby zamierzające korzystać z Serwisu zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem  i monitorowania wiadomości pod kątem wprowadzanych w nim zmian.

II. Dodawanie wpisów do katalogu

1. Dodania wpisu możemy dokonać wysyłając odpowiedniego maila na adres reklama@weselsi.pl. Aby wpis był widoczny musi być zaakceptowany przez administratora katalogu.

2. Wpis w katalogu jest bezpłatny.

3. Wszelkie dane w katalogu mogą być wprowadzane wyłącznie przez ich właścicieli lub osoby upoważnione. Użytkownicy zobowiązani są do prawidłowego i zgodnego ze wskazówkami wypełnienia wpisu w katalogu firm.

4. Zabrania się stosowania w opisie działalności znaczników HTML oraz wszelkich kodów używanych przy budowie stron WWW.

5. Wysłanie danych swojej firmy na adres reklama@weselsi.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

6. Nie przestrzeganie powyższego regulaminu będzie skutkowało usunięciem wpisu.

7. Użytkownik wysyłający dane swojej firmy zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.).

III. Przepisy końcowe.

1. Redakcja  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili udostępnienia ich na stronie internetowej www.weselsi.pl