Nota prawna

Dane osobowe przetwarzane są przez właściciela serwisu www.weselsi.pl  zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem serwisu. Redakcja  zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.